Missie

Vijfentwintig jaar ervaring als producent, programmamaker, journalist én mediaondernemer zorgden er voor dat ik interesse kreeg in de rijschoolwereld. Van dichtbij zag en merkte ik hoe er in tientallen jaren nauwelijks enige progressie was geweest in de wijze waarop jonge mensen opgeleid werden voor hun rijbewijs.

Ik schrok toen ik hoorde dat de gemiddelde prijs voor een rijopleiding in ons land inmiddels opgelopen was tot zo’n €2500,– (2019). Vooral omdat ik de jaren voor dat moment grotendeels had doorgebracht bij onze zuiderburen België verbaasde mij het enorme verschil tussen EU-lidstaten.

Ik besloot om onderzoek te gaan doen naar de rijschoolwereld in al haar facetten; volgde de instructeursopleiding en startte een eigen rijschool. In alle rust verdiepte ik mij in het vak, de leermethodes, de prijsstelling en de rol van de overheid in dat geheel.

In 2019 stelde ik voor het eerst kritische vragen aan het CBR; naar aanleiding van onrechtmatigheden die ik constateerde in het resersveringsplatform TOP.

Dat was het begin van iets dat eind 2021 zou uitgroeien tot een ongekende hetze vanuit het CBR tegen mijn rijschool.

Dit onderzoeksplatform heeft als doel bij te dragen aan noodzakelijke hervormingen in de rijschoolwereld, aan een betaalbare rijopleiding voor jonge mensen en herstel van het vertrouwen in de overheid; het CBR. Wij publiceren over misstanden, maar ook over nieuwe ontwikkelingen…

Hoewel wij de bevindingen in het rapport van onderzoeker Emile Roemer grotendeels onderschrijven is het belangrijk om te constateren dat Roemer geen aandacht heeft voor het ongekende verdienmodel dat het CBR decennia lang heeft ontwikkeld. Er is door Roemer geen onderzoek gedaan naar mogelijke misleiding en/of oneerlijke handelspraktijken door het CBR en de brancheorganisaties in de rijschoolwereld.

Een strafrechtelijk onderzoek of een parlementaire enquete zal duidelijkheid moeten verschaffen of en in hoeverre (vooral) jonge mensen financieel gedupeerd werden door het CBR en de brancheorganisaties in de rijschoolwereld…

Neede, februari 2022

Henrie Kamps, journalist/ondernemer