NUTheorie.nl zou naar de rechter moeten!

Het CBR adviseert via haar website jongeren massaal op om het theorie-examen via mijncbr.nl te reserveren, omdat dit goedkoper is. Volgens onderzoekers is de overheid niet toegestaan om op deze wijze het publiek massaal te misleiden. Volgens de onderzoekers zouden marktpartijen als NUTheorie.nl, TurboTheorie.nl en anderen zich moeten verweren tegen deze ongeoorloofde overheidsbemoeienis.

In januari werd NUTheorie.nl in Kort Geding al in het gelijk gesteld door de rechter. Toen ging het om een verbod op het maken van foto- of video opnames op het examenterrein bij het CBR. Iets dat traditionele rijscholen al vele jaren is toegestaan. Uit al onze onderzoeksresultaten is duidelijk dat opleiders die binnen de lijntjes kleuren van het CBR met alle egards worden behandeld, maar vernieuwende opleiders wordt het leven zuur gemaakt.

Ons onderzoeksplatform heeft al vaker melding gemaakt van ongeoorloofde overheidsbemoeienis en dit lijkt er overduidelijk ook een te zijn. Zeker omdat het CBR bij het rechtstreeks aanvragen van het Praktijkexamen een actief ontmoedigingsbeleid voert.