CBR inschrijvingsformulier is éénrichtingsverkeer….een dictaat.

Op haar website heeft het CBR een volle alinea met mooie woorden als het gaat om de inschrijvingsovereenkomst. Te mooi om waar te zijn. En dat is het ook niet. Uit ons onderzoek blijkt dat een inschrijving bij het CBR een louter eenzijdige overeenkomst betekent. Een inschrijving bij het CBR betekent feitelijk maar een ding; u heeft veel plichten en geen rechten.

"De inschrijvingsovereenkomst rijschool is een grondslag voor een goede samenwerking tussen u en het CBR. In deze overeenkomst hebben de rijschoolbranche en het CBR nauwkeurig vastgelegd wat ze van elkaar mogen eisen en verwachten, in het belang van hun gezamenlijke klanten" 

Maar de werkelijkheid is een volstrekt andere; de inschrijvingsovereenkomst wordt gebruikt of misbruikt door het CBR. Er wordt niet beschreven wat de procedure is als u vind dat het CBR zich niet als goede samenwerkingspartner gedraagt.

Uit ons onderzoek blijkt dat het CBR geen moment verantwoording aflegt als rijscholen constateren dat CBR-ers de gedrag- of huisregels overtreden.

Vanuit ons onderzoeksplatform hebben wij sinds maart 2021 meermaals melding gemaakt van niet-integer handelen, bewuste besmetten van kandidaten met Corona, valselijke verklaringen en aangiftes.

Nee hoor… de inschrijvingsovereenkomst is niet meer dan een dictaat. Voor de huidige directie gebruikt inschrijvingsovereenkomst als pressie-middel of afweermechanisme. Een onbetrouwbare bestuurder, zoals Alexander Pechtold, gebruikt het samen met de eenzijdige gedrags- en huisregels zoals een dictator de grondwet naar zijn hand zet….