CBR bevoordeeld eendaagse-theorieopleidingen…

Uit onderzoek is gebleken dat het CBR na de tweede Corona lockdown grote theorieopleiders bevoordeelde door op haar platform TOP de reCaptcha uit te schakelen. Hierdoor konden grote opleiders via robots extra examencapaciteit snel wegkapen voor individuele jonge leerlingen.

CBR directeur Jan Jurgen Huizing bevestigde schriftelijk dat het CBR hiervan op de hoogte was, maar zag dit niet als ‘misbruik’.

Proefondervindelijk constateerden onderzoekers dat een gewone leerling via CBR TOP werd geconfronteerd met een wachttijd van 10 weken, maar via een ééndagsopleider toch al binnen vier dagen een theorieexamen kon reserveren bij het CBR. De meerkosten daarvoor bedragen €99,–.