CBR heeft ontmoedigingsbeleid bij aanvragen praktijkexamens….

Volgens de wet moet het CBR een ieder, binnen de wettelijke kaders, in de gelegenheid stellen om rechtstreeks een examens te reserveren. Het aanvragen van theorie-examens is uitstekend geregeld via mijncbr.nl, maar voor het aanvragen van praktijkexamens moeten kandidaten dit schriftelijk doen en blijkt (proefondervindelijk) dat de procedure wordt tegengewerkt.

De CBR servicedesk adviseert aanvragers zelfs om een rijopleider te machtigen.