CBR Tussentijdse Toets is in strijd met gelijkheidsbeginsel!

De Tussentijdse Toets is geen dienst die het CBR moeten uitvoeren; het behoort niet tot de wettelijke bepaalde taken voor het exameninstituut.

De Tussentijdse Toets is bij het CBR alleen verkrijgbaar voor leerlingen van ingeschreven rijscholen. Burgers die zonder rijopleider een tussentijdse toets willen reserveren kunnen niet terecht bij het CBR. Daarmee wordt gehandeld in strijd met het grondwettelijke recht op een gelijke behandeling.

Kandidaten die via een rijschool een Tussentijdse Toets kopen kunnen bevoordeeld worden, omdat het CBR heeft besloten dat examinatoren een vrijstelling mogen verlenen voor de Bijzondere Verrichtingen.

Ook wordt gehandeld in strijd met het grondwettelijke recht op een gelijke behandeling.