Roze pasje ander jasje

Vanaf 24 november start CBR met de werving van rijscholen voor het onderzoek “Roze Pasje Ander Jasje” in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het onderzoek is gericht op het verbeteren van de rijvaardigheden van beginnende (jonge) automobilisten, omdat zij een hogere kans hebben op een verkeersongeval. Dat komt volgens onderzoek van SWOV vooral door een gebrek aan ervaring en overschatting. Ook nemen jongeren meer risico, dat kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en ongelukken.

Het is overigens wel een beetje vreemd besluit. Vooral omdat in het rapport van Emile Roemer een advies staat; het oprichten van een Curriculumcommissie Autorijonderwijs (CCA) als publieke organisatie. “Deze organisatie stelt de leerinhoud en de leermethoden van het rijonderwijs vast en houdt toezicht op de rijscholen……

Ik denk dat zo’n onderzoek zich beter kan richten op hoe jongeren denken en zich gedragen.

Om te beginnen denk ik dat iedere rij-instructeur, iedere rijschool je kan vertellen dat het in het verkeer net zo gaat als op andere fronten; in de sport, bij het uitgaan, bij het fietsen. Je houdt altijd een percentage jonge mensen die doen wat ze willen en/of de gevaren niet willen inzien.

En de jeugd groeit al sinds het basisonderwijs op in een maatschappij waar niet of nauwelijks wordt gehandhaafd.

Zou het de mensen op het ministerie niet opvallen dat opvallend vele jonge kinderen gewoon standaard met de mobiel in de hand fietsen. Pak-kans? ….. bijna nul!

Wat denkt u?

Deze poll accepteert geen stemmen meer

Is het zinvol dat het CBR onderzoek doet naar het verbeteren van de rijvaardigheid van jonge bestuurders?
Deze poll is nog 170 dagen beschikbaar

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.